• METASundhed

METAsundhedsanalyse


METAsundhed er en analysemetode, som forklarer sammenhængen mellem vores psyke og vores fysiske symptomer. Analysen tager udgangspunkt i forståelsen af vores krop som en intelligent og vigtig medspiller i forebyggelse og behandling af sygdom.

Samtidig er det en holistisk model, der har fokus på det hele menneske – krop, miljø, tanker og følelser

Bliv klogere på dig selv og din intelligente krop –
skriv til mig eller ring på 5124 4137.

UDIN

I METAsundhed starter alle fysiske symptomer med et konfliktchok, som kaldes en UDIN:
  • Uventet, en pludselig hændelse, der kommer ud af det blå.
  • Dramatisk, man føler sig rystet
  • Isolerende, det er svært at tale om, man føler sig alene, måske er det hemmeligt
  • Nul-strategi, man føler sig handlingslammet
Et konfliktchok, UDIN, er en oplevelse, der er uventet og dramatisk, hvor man føler sig isoleret og ikke har en strategi (nul-strategi) til at håndtere det, som sker, samtidig med at man kortvarigt er ude af kroppen. En UDIN skaber ubalance i kroppen, og det er denne, der giver fysiske symptomer. Hvis ubalancen genoprettes, vil vores intelligente krop være i stand til at helbrede sig selv

Terapiplan


Målet med en METAsundhedsanalyse er at finde den følelsesmæssige konflikt, UDIN, der er årsag til det fysiske symptom, og få den forløst, så kroppen kan få de bedste betingelser for helbredelse.

Med udgangspunkt i METAsundhedsanalysen, som vi laver sammen, udarbejdes en terapiplan over relevante behandlingsmetoder, som kan bidrage til at forløse den følelsesmæssige konflikt og bringe kroppen tilbage i balance.

Indsigt og forståelse


En METAsundhedsanalyse er ikke behandling men et vigtigt supplement til traditionelle medicinske behandlinger og diagnoser, samtidig med at den giver indsigt og forståelse for de fysiske symptomer og dermed kan bidrage til behandling og fremtidig forebyggelse.

Helbredelsesprocessen


Når den følelsesmæssige konflikt, UDIN, er fundet og en terapiplan udarbejdet, kan jeg med følelsesforløsende Tankefeltterapi eller Traumeterapi hjælpe din krop med helbredelsesprocessen og til at genfinde balancen, så dit symptom kan give slip og forsvinde.

Ønsker du en METAsundhedsanalyse og hjælp til at løse din følelsesmæssige konflikt samt blive klogere på dig selv og din intelligente krop, så skriv til mig eller ring på 5124 4137.


Kontakt

Jette Kauffmann Terapi
Lærkevej 36B
6600 Vejen
CVR-nr.: 21907243

Telefon: 5124 4137
Mail: kontakt@jettekauffmann.dk